Национален конкурс „Изявен млад учен в областта на органичната химия“ 2024

Химикотехнологичният и металургичен университет( ХТМУ) и Съюзът на химиците в България за осма поредна година обявяват Национален конкурс „Изявен млад учен в областта на органичната химия“ за наградата на акад. Иван Юхновски. Конкурсът е ежегоден, а наградата тази година е 2000 лева и грамота, които ще бъдат връчени на победителя на тържествена церемония.

Регламент на конкурса (тук)