10-та Юбилейна международна конференция по пептиди

В рамките на научния календар по случай 70-годишнината на Химикотехнологичния и металургичен университет от 01.09-04.09.2023 г. се провежда 10-та Юбилейна международна конференция по пептиди с любезното домакинство на Фармацевтичния Факултет на Медицинския университет - Варна, на която ХТМУ е съ-организатор. Като част от научната програма редица учени от ХТМУ представят своите научни и приложни разработки в областта на пептидната химия, биология и биотехнологии.

Пожелаваме на всички колеги успешно представяне на техните разработки и широк интерес от страна на колегиума у нас и в чужбина.