ХТМУ обявява конкурс по Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурс по Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2“-МОН МОДУЛ „МЛАДИ УЧЕНИ“

I етап, 18 месеца, 2022 г. – 2023 г.

За повече информация