Министър Росица Карамфилова откри 9 реновирани лаборатории в ХТМУ

На официално събитие на 3 ноември 2022 г. служебният министър на околната среда и водите д-р Росица Карамфилова откри 9 реновирани лаборатории в катедра „Органична химия“ в Химикотехнологичен и металургичен университет.

„Щастлива съм да видя, че лабораторията, в която съм се обучавала като студент в този университет, ще даде и на вас поне толкова добра практическа подготовка, колкото и на мен.“ Така министър Росица Карамфилова се обърна към присъстващите студенти, докторанти и млади учени.

Ректорът на ХТМУ проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова се обърна към студентите с думите: "За нас винаги е радост, когато се срещаме с добрите примери за успели випускници на ХТМУ. Щастлива съм, че имаме възможността да Ви предоставим практика и знание в толкова съвременни условия. Така ще можете да последвате добрите примери, преминавайки с желание през всички степени на висше образование и да намерите поле за професионална изява, както в сферата на технологиите, така и като част от управлението на важните процеси в държавата."

Реновираните лаборатории ще бъдат предназначени за учебни и изследователски цели. В тях ще работят студенти, докторанти и млади учени. Три от лабораториите ще бъдат част от изследователската инфраструктура, която е предвидена по проекта за изследователски университет, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост. В новите лаборатории ще се развиват функционални органични материи.

Министър Росица Карамфилова е възпитаник на ХТМУ, завършила е магистърска степен по „Екология и опазване на околната среда“ и успешно е защитила докторска степен на тема „Изследване възможността за получаване на биогаз чрез анаеробно разграждане на някои нетрадиционни отпадъчни биопродукти“ под научното ръководство на проф. Лилиана Зашкова.