Награждаване на лауреатите в Първото училищно състезание за дизайн и предпечат на опаковки „ДизайнПак“

На 26 юни 2023 г. в ХТМУ се състоя награждаването в Първото училищно състезание за дизайн и предпечат на опаковки – ДизайнПак, организирано от ПГАТ "Цанско Церковски", гр. Павликени, Химикотехнологичен и металургичен университет и Унипак АД.

На лауреатите в състезанието Ректорът на ХТМУ проф. Сеня Терзиева връчи грамоти и парчни награди, а всички участвали в състезанието получиха сертификат.

На събитието проф. Сеня Терзиева удостои с Почетния знак "70 години ХТМУ" Директора на ПГАТ "Цанско Церковски", гр. Павликени за ползотворното сътрудничество между двете институции.

 

След официалната церемония гостите имаха възможността да разгледат лабораториите в университета.

 

 

https://mmu2.uctm.edu/uctm/news/03072023/logo_priz.jpg