Класирането за стипендии за летен семестър на учебната 2022/2023 година, може да проверите в индивидуалните си профили.

Уважаеми студенти,
Класирането за стипендии за летен семестър на учебната 2022/2023 година, може да проверите в индивидуалните си профили (https://students.uctm.edu/).
Отговорността за коректно попълнени банкови сметки е лична за всеки студент.
Превеждането на стипендиите в банковите сметки ще се извърши в началото на месец април.