Първо междуучилищно онлайн състезание DesignPack

DesignPack е уникално в областта си състезание, организирано от ХТМУ, ПГАТ „Цанко Церковски“ и УНИПАК АД.

До момента в България се провеждат множество други състезания и конкурси в областта на графичния дизайн, но ние за първи път организираме състезание, където водещо е не само креативното мислене и познаването на софтуерите за предпечатна подготовка, но и познаването на технологичните процеси в областта на печата и довършителните операции при опаковките.

На пазара на труда в България има сериозен дефицит от скъпо платени специалисти, с добри познания в областите на дизайна, предпечата и технологиите за печат и производство на опаковки.

Председател на журито ще е доц. д-р инж. Искрен Спиридонов, преподавател от специалност „Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн“ и „Полиграфия“, ХТМУ – София.

Целевата група от участници са ученици от IX – XII клас, обучаващи се по професии от професионални направления „Аудио-визуални изкуства и техники; Производство на медийни продукти“, „Дизайн“ и „Компютърни науки“ и всички други с интереси в областта на дизайна и предпечатната подготовка.

Състезанието ще бъде проведено в изцяло в електронна среда – онлайн синхронизирано в платформа Teams.

Участниците се състезават индивидуално.

Наградите ще бъдат парични и предметни. Успешно представилите се ученици в състезанието, ще бъдат наградени с грамота за отлично представяне, което е еквивалент на оценка – Отличен (6) на предварителен кандидат - студентски изпит или състезание.

 

Състезанието ще бъде проведено в две категории:

1. Направление – ДИЗАЙН НА ОПАКОВКА

Това направление от състезанието толерира младите таланти с художествено и пространствено мислене – дизайнерите. Тежестта на точките от критериите пада върху дизайна, и в по-малка, но все пак съществена степен, върху правилната подготовка на файла за печат.

Видът за дизайна на опаковката ще бъде оповестен в деня на състезанието.

Всеки участник ще разполага с колекция от снимки, примерен чертеж на структурния дизайн на опаковката и с текстови документ на задължителните елементи на дизайна (име на продукт, описание, баркод и т.н).

Ако участникът добави допълнителни елементи в дизайна като: лак, релеф и топъл печат, следва да ги отдели в самостоятелен слой/layers, според т.7 от таблица - приложение 1.

2. Направление –  ПРЕДПЕЧАТ НА ОПАКОВКА

  Това направление от състезанието толерира младите таланти, с познания в областта на предпечатната подготовка и технологиите за производство и печат на опаковки. Тежестта на точките от критериите пада върху предпечатната подготовка и върху правилната изработка на електронния монтаж.

Всеки участник получава примерен дизайн в деня на състезанието, който ще бъде достъпен в специално създадената за състезанието виртуална стая в платформа Teams.

Участникът трябва да се справи със следните две задачи:

         2.1. Да направи предпечатна подготовка според изисквания в таблица - приложение 2; a. Приложеният дизайн ще съдържа чертеж на щанцата, текстови и графични елементи и допълнителни елементи като: лак, релеф и топъл печат. Всички тези елементи ще се съдържат е един слой/layers. Участникът следва да ги отдели в самостоятелен слой/layers, според т.4 от таблица - приложение 2.

          2.2. С така коригирания предпечатен файл да направи електронен монтаж според таблица – приложение 3.

 Всички изисквания и файлове, необходими за направата на дизайна ще бъдат достъпни в специално създадената за състезанието виртуална стая в платформа Teams.

 

ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

  • Изява на творческия потенциал и на оригиналното ученическо мислене в областта на дизайна и предпечатната подготовка;
  • Развиване и насърчаване на младите хора да откриват своя талант;
  • Предоставяне на възможност на регионите в страната да сравняват постиженията си в областта на графичния дизайн и специализираните софтуери за предпечатна подготовка;
  • Стимулиране на развитието, утвърждаване и подпомагане на професионалната реализация на млади таланти в актуалната и бързоразвиващата се индустрия на печата и производство на опаковки
  • Осъществяване на междуучилищно професионално сътрудничество и съревнование;
  • Осъществяване на професионално сътрудничество с бизнеса и университета.

Регламент на състезанието (тук)

Приложение-А-изисквания-за-Първи-етап-графичен-знак (тук)

Приложение-В-изисквания-за-разработката-в-направление-„Дизайн-1 (тук)

Приложение-С-изисквания-за-разработките-в-направление-„Предпечат-1 (тук)

Формуляр за участие (тук)

Приложение 1 – Декларация за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител на участник в Междуучилищно състезание DesignPack (тук)

Приложение 2 – Декларация за информираност и съгласие на ученик (навършил 16 годишна възраст), участник в Междуучилищно състезание DesignPack (тук)

 

*Формулярът за участие заедно със съответно Приложение 1 или Приложение 2 към него изпратете на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Краен срок за кандидатстване: 12 май 2023г. включително.

 

*Изработеният графичен знак/лого за състезанието DesignPack, който е задължителна част от Първи етап в състезанието, трябва да бъде изпратен на имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Краен срок за изпращане на графичен знак/лого : 16 май 2023г. включително.

 

*В имейла, с който изпращате изработения от Вас графичен знак/лого, задължително посочете Вашите имена и училището, което представяте.