ПОКАНА за избор на обучители по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

 

 

ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот"

 

Химикотехнологичен и металургичен университет търси да назначени на трудов договор за определен брой часове в екипа за организация и управление, следните експерти:

 

1. Преподаватели по английски език за провеждане на продължаващо обучение в рамките на 160 учебни часа на преподаватели със заетост от 2, 3 или 4 учебни часа на ден. Разработване на курсове в зависимост от нивото на кандидатите на нива по-високи от В1, съгласно европейската езикова рамка. Провеждане на учебни занятия в присъствена форма на територията на Химикотехнологичен и металургичен университет – София.

 

Изисквания:

  • висше, степен магистър отговарящо за длъжността, за която се кандидатства

  • специфични познания в чуждоезиковото обучение в професионални направления на висшето образование: 5. Технически науки

  • практически опит: не по-малко от 7 години

  • компютърни умения: много добри

 

2. Преподавател по ИКТ за провеждане на интензивно обучение в рамките на 24 учебни часа на преподаватели със заетост от 3 дни по 8 учебни часа. Разработване на учебен курс, насочен към преподаватели във висше учебно заведение, за придобиване на умения за работа със среда за разработване на дигитално учебно съдържание базирана на Moodle. Провеждане на учебни занятия в присъствена форма на територията на Химикотехнологичен и металургичен университет – София с помощта на предварително осигурена електронна среда, администрирана от ХТМУ-София.

 

Изисквания:

  • висше, степен магистър

  • специфични познания в ИКТ

  • опит в работата с Moodle

  • практически опит: не по-малко от 3 години

  • компютърни умения: отлични

 

За интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Всеки заинтересован за включване като обучител, трябва да изпрати автобиография, документи, доказващи необходимите изисквания за заемане на длъжността и заявление за кандидатстване (по приложен образец: за АЕ; за ИКТ) с описание на наличната квалификация и опит по посочените теми на е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 15.07.2022 г.

Допълнителни въпроси относно кандидатстването за посочените позиции, може да се зададат на е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..