Студенти и преподаватели от катедра Инженерна химия при ХТМУ посетиха Технофос АД

 

На 1 юли 2024 г. студенти и преподаватели от Факултета по химично и системно инженерство посетиха производствените и логистични мощности на Технофос АД в град Девня. Стажът бе организиран от катедра „Инженерна химия“ и компанията.

По време на срещата студентите бяха запознати и със стипендиантските програми и летни стажове в Технофос.

Благодарим за гостоприемството на партньорите ни от Технофос АД!