ХТМУ – един от най-добрите университети в България за 2023 г., според Рейтинговата система на висшите училища в България

На 1 декември бе публикуван рейтингът на най-добрите университети в България за 2023 г. За поредна година Химикотехнологичен и металургичен университет бе отличен като най-добрия университет в следните три професионални направления: Материали и материалознание, Металургия и Химични технологии. В останалите три направления, в които се обучават студенти и докторанти в университета, ХТМУ зае отново призови места. Университетът се нарежда на второ място в професионалните направления Общо инженерство и Електротехника, електроника и автоматика и на трето място в професионалното направление Биотехнологии.

От създаването на рейтингова система на висшите училища в България ХТМУ винаги е заемал първи места, като водеща образователна институция в професионалните направления, в които обучава. Рейтинговата система се прави ежегодно вече тринадесет години съвместно Министерството на образованието и науката и вестник 24 часа, а Химикотехнологичен и металургичен университет,

Най-висок среден облагаем доход получават завършилите „Информатика и компютърни науки“ и „Военно дело“ (над 4000 лв.), следвани от тези, които са завършили „Металургия“, „Математика“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Комуникационна и компютърна техника“ и „Национална сигурност“ (между 3000 и 4000 лв.). На ниво конкретно висше училище най-висок среден облагаем доход имат завършилите „Информатика и компютърни науки“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – 6469 лв. (при 5592 лв. регистриран през миналата година), следвани от завършилите същото направление в Нов български университет – 5767 лв. (при 4333 лв. през миналата година).

https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/