График на учебните занятия за студенти от задочна форма на обучение

Уважаеми студенти от задочна форма на обучение,

На страницата на университета, секция "Студенти", подсекция "График на учебните занятия" https://curriculum. ще намерите графика за новата учебна година.

Всеки първокурсник ще има информация за Факултетен номер и Група при въвеждане на ЕГН.