60 години специалност „Инженерна електрохимия и корозия“

На 22 март 2024 г. катедра „Неорганични и електрохимични производства“ отбеляза 60 години от създаването на специалност „Инженерна електрохимия и корозия“. На събитието присъстваха ръководството на университета, възпитаници на специалността, представители на компаниите партньори на катедрата, както и колеги от другите катедри в Химикотехнологичния и металургичен университет.

Събитието бе открито от Ректора на ХТМУ проф. Сеня Терзиева. Проф. Терзиева приветства всички гости и отбеляза значимостта на специалност „Инженерна електрохимия и корозия“ в 70-годишната история на университета. Водещ на събитието бе доц. Димка Фачикова – ръководител на катедра НЕП. Доц. Фачикова приветства гостите и даде думата на чл.-кор. проф. дхн Евелина Славчева, която е възпитаник на специалността. Специални гости на събитието бяха представители на първият и последният випуск, завършили специалност „Инженерна електрохимия и корозия“.

Тържественото честване продължи с връчването на почетни те знаци. Ректорът на ХТМУ награди инж. Левон Хампарцумян с Почетния знак 70 години ХТМУ и Почетния знак 60 години специалност „Инженерна електрохимия и корозия“. Отличени с почетния знак за 60-годишнината бяха още „ЛабПрим“ ЕООД, гр. София – д-р инж. Христо Гаджов, „Балкан стийл инженеринг“ ООД, гр. София – инж. Кирил Благоев, „МГ. Аноди интернешънъл“ АД, гр. Севлиево – инж. Пенчо Пенчев, „Континвест“ ООД, гр. София – г-н Цветан Цветков, „Бласт инженеринг“ ООД, гр. Враца – инж. Красимир Бачовски, „АРСЕНАЛ“ АД, гр. Казанлък – инж. Николай Ибушев, „МОНИ МГ“ ООД, гр. Пловдив – Георги Райков, Инж. Богдан Бешировски „АЕЦ“, гр. Козлодуй – едноличен спонсор, Фирма „ВАЛЕРУС“ ЕТ, гр. София – инж. Валери Русинов, Фирма „АТОТЕХ“, официално представителство гр. София – инж. Елица Петрова, „ГАЛВА Ком“ ООД, гр. София – г-жа Людмила Ченкова, „ФИНТЕХ“ ООД, гр. София – г-н Атанас Голев, „ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот, инж. Иван Стоенчев, „ДУНАРИТ“АД, гр. Русе – инж. Пламен Петков, Изп. Директор Н2 дружество, гр. София – проф. Цвети Цветков, Институт по електрохимия и енергийни системи-БАН, доц. Пламен Николов, Институт по физикохимия-БАН, проф. Богдан Рангелов, Институт по обща и неорганична химия-БАН, проф. Радостина Стоянова, Международно електрохимично дружество (IES) – проф. Весела Цакова, „АЕЦ“, гр. Козлодуй – инж. Павлин Пасков, „АУРУБИС България“ АД, гр. Пирдоп – инж. Георги Спасов, „ЕЛХИМ ИСКРА“ АД, гр. Пазарджик – инж. Росен Димитров, „Идеал Стандарт Видима“, гр. Севлиева – инж. Снежана Николова, „КЦМ Холдинг 2000“, гр. Пловдив – инж. Румен Цонев, „МАКМЕТАЛ Холдинг“, гр. София – д-р инж. Иван Златинов, „Монетен двор“ ЕАД, гр. София – инж. Васил Димитров, „МОНБАТ“ АД, гр. Монтана – г-н Петър Христов, НЕОХИМ“ АД, гр. Димитровград – г-н Мирослав Димитров, Главен Редактор на списание Journal of Chemical Technology and Metallurgy – проф. Данчо Даналев, Декан ФХТ – доц. Андриана Сурлева, Декан ФММ – проф. Емил Михайлов, Декан ФХСИ – проф. Нели Георгиева, Декан ДСПО – проф. Николай Карев.

Празникът продължи с коктейл в библиотеката на ХТМУ.