Изследователи от NIMTE (Китай) посетиха ХТМУ

На 28 май 2024 г. изследователи от Института по технология на материалите и инженерството в Нингбо (NIMTE), Китайската академия на науките, посетиха Химикотехнологичния и металургичен университет. Д-р Руи Янг и д-р Шаомей Лиу, известни изследователи в областта на материалознанието, се запознаха с научната дейност на катедра „Физикохимия“, изследователската лаборатория „ЛАМАР“ и Централната научноизследователска лаборатория.

По време на своето посещение д-р Янг и д-р Лиу взеха участие в поредица от дискусии с преподаватели и студенти от ХТМУ. Основен аспект на дискусиите бяха текущите изследователски проекти, както и потенциални сътрудничества. Техният теоретичен и приложен опит в технологията на материалите предоставя реални перспективи за развитието на съвместни иновативни научни изследвания.

Китайските учени се запознаха в детайли с инструментално оборудване, както и с тематиката на някои изследвания, провеждани в катедра „Физикохимия“. Те проявиха интерес към някои от текущо изпълняваните проекти. По време на дискусиите китайските изследователи представиха свои ценни предложения, насърчавайки по този начин бъдещ обмен на знания и опит.

Посещение на д-р Янг и д-р Лиу е важна стъпка към задълбочаване на сътрудничеството между NIMTE и ХТМУ. С нетърпение очакваме бъдещи съвместни изследователски инициативи, които ще подобрят научно-изследователската дейност на двете институции.

Визитата на колегите д-р Янг и д-р Лиу е безспорен принос за укрепване на международния авторитет на нашата академична общност!