В Химикотехнологичния и металургичен университет се проведе Годишна конференция на проект BiOrgaMCT

На 5 декември 2023 г. в зала “проф. Асен Златаров” се проведе Годишната конференция на проект BiOrgaMCT “Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии”. Водещите изследователи по програмата представиха научните разработки на групите, които ръководят:

 • Органични функционални материали

 • Авангардни материали и технологии

 • Биологичноактивни молекули – дизайн, синтез, екстракция и изследване

 • Чисти технологии за удължаване на жизнения цикъл на енергийните системи

 • Фотоанизотропни материали за приложения на поляризационна холография и фотоника

 • Изследване на биологична активност на биомолекули

В конференцията участие взеха изследователи, ангажирани в изпълнението на проекта и гости на ХТМУ.

 

Някои от основните постижения на Стратегическата изследователска програма в първата година от нейното изпълнение са:

 • Общ брой ангажирани за изпълнение на Стратегическата програма изследователи – 79 души;

 • Ангажирани млади учени/постдокторанти – 18 души (11 млади учени и 7 постдокторанти)

 • Общ брой публикации в Web of Science – 17 публикации (до 30 ноември 2023 г.).

 • Участия в научни форуми – 30 участия.

 • Научни визити от изследователи от ХТМУ в чужбина – 2 броя.

 • Научни визити на чуждестранни изследователи в ХТМУ – 3 броя.

 

През 2024 г. предстои стартирането на практико-приложни проекти (21 на брой), които ще се осъществяват през 2024 и 2025 г. Предвидени са и участия на изследователите в програмата в различни международни научни форуми, както и научни визити на чуждестранни изследователи в ХТМУ.

 

 

Проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост