60 години катедра „Инженерна химия“

На 20 ноември 2023 г. катедра „Инженерна химия“ към Химикотехнологичен и металургичен университет отбеляза 60 години от създаването си. Началото на празника бе дадено с тържествената церемония, на която бяха удостоени с Почетния знак на ХТМУ изявени международни учени, партньори на катедрата.

Ректорът на ХТМУ проф. Сеня Терзиева удостои с Почетния знак на университета и почетното звание Почетен професор на ХТМУ проф. Андрю Ливингстън от Queen Mary University of London за заслуги към развитието на научните изследвания и академичния състав на ХТМУ. Посмъртно бе удостоена с Почетния знак на университета и почетното звание Почетен професор на ХТМУ проф. Силвия Александрова за заслуги към развитието на катедра „Инженерна химия“ и френско-езичното обучение в университета. За заслуги към развитието на научните изследвания и академичния състав на ХТМУ д-р Людмила Пеева бе удостоена с Почетния знак на университета.

Честването продължи с представяне на научни доклади от изявените учени - проф. д-р Андрю Ливингстън (Queen Mary University of London) с тема на доклада „Membranes, molecules, and money“, проф. дтн Венко Бешков (ИИХ– БАН) с доклад на тема „Carbon dioxide recycling in fuel cell application“, доц. д-р Димитър Пешев (ИХ- ХТМУ, Заместник-ректор по НД) - “Application of nanomembrane separation for isolation of natural biologically active components“ и доц. д-р Димитър Колев (ИИХ– БАН)- „Gas turbine with isothermal expansion“.

Кулминацията в празничния ден бе постерната сесия „ Академия и индустрия“. Над 30 постера на млади учени, студенти и докторанти бяха представени на гостите на юбилея на катедра „Инженерна химия“.

На събитието бяха удостоени с „Почетния знак 70 години ХТМУ“ предишни ръководители на катедрата и преподаватели, допринесли за развитието ѝ - проф. д-р Иван Пенчев, доц. д-р Стилиян Чаушев, доц. д-р Илонка Съйкова, доц. д-р Миряна Костова и проф. д-р Ирен Цибранска.

Партньори на катедра „Инженерна химия“ в честването на 60-годишнината ѝ са: Неохим АД, ЕКО ИНДЪСТРИС ЕООД, Бенковски Ко ООД, инж. Иван Иванов - Президент Българска асоциация по водите, Бул Био - НЦЗПБ ЕООД, „Хъб за Процеси и Апарати“ ЕООД, Елаците Мед АД, ТехноФос АД, ТехноФос АД, Релина ЕООД и Монди Стамболийски ЕАД.


Честит юбилей, колеги!


https://www.qmul.ac.uk/media/news/2023/pr/professor-andrew-livingston-awarded-honorary-professor-title-at-international-conference-on-membranes.html

https://www.thechemicalengineer.com/news/icheme-fellow-andrew-livingston-awarded-honorary-professor-title/