Работна среща в ХТМУ с евродепутата Цветелина Пенкова

Европейският зелен пакт поставя изключително амбициозната цел да превърне Европа в първия въглеродно неутрален континент, като същевременно трансформира настоящия икономическия модел на ЕС. Длъжни сме да продължим да развиваме отраслите, в които нашите компании са глобални лидери, но е необходима и дългосрочна визия за развитието и внедряването на чисти технологии в европейската индустрия. Само чрез тези два елемента можем да повишим конкурентоспособността и да разгърнем пълния производствен потенциал на европейската икономика.

 

Основен проблем пред осъществяването на тези цели е липсата на висококвалифицирани кадри в рамките на Европейския съюз. България не прави изключение. Нуждаем се от сериозни инвестиции и ясна стратегия за подготовка и подкрепа на специалисти, които ще работят в индустриите на бъдещето. Голяма част от тях се подготвят в Химикотехнологичния и металургичен университет. Благодарение на усилията на академичния състав, добрата база за обучение и сътрудничеството с българската промишленост, кадрите на университета са част от новото индустриално бъдеще на Европа и България.

 

Множеството международни сътрудничества и програми, които ХТМУ предлага, ясно показват правилния път за бъдещата икономическа и енергийна трансформация на Европа – нужна е колаборация, обмяна на опит и таланти. Само, ако всички в ЕС работим заедно, ще можем да превърнем нашата икономика и кадри в конкурентоспособни на глобалните пазари.