Студенти на ХТМУ посетиха „Елаците-Мед“ АД на 6 април 2023 г.

На 6 април 2023 г. се проведе практическо посещение в минно-обогатителното предприятие за добив на медна руда „Елаците-Мед“ АД на студенти-магистри с ръководител доц. д-р инж. Кремена Деделянова от катедра „Инженерна екология“ при Факултет по химично и системно инженерство на ХТМУ. Студентите посетиха Рудодобивния и Обогатителния комплекси на предприятието. Те разгледаха действащото хвостохранилище „Бенковски-2“ и видяха рекултивираното хвостохранилище „Бенковски-1“. Беше посетена и пречиствателната станция за отпадни води на предприятието, изградена с помощта на компанията ММТЕК – лидер в цялостното разрешаване на екологични проблеми, където се запознаха с технологичния процес, влиянието му върху околната среда и екологичните решения в предприятието.