Успешен форум „Кариери – 2024“

На 8 май 2024 г. за шестнадесета година Кариерният център при ХТМУ организира форум „Кариери – 2024“. Деветнадесет водещи компании в страната взеха участие и представяха своите предложения за стаж и работа на студентите на Химикотехнологичен и металургичен университет.

Форумът бе уважен от ректорът Химикотехнологичния и металургичен университет – проф. Сеня Терзиева, зам.-ректорът по Учебна дейност – проф. Данчо Даналев, зам.-ректора по Научна дейност – доц. Димитър Пешев, деканите на факултетите и преподаватели от ХТМУ.

В тазгодишното издание участие взеха Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД, София Мед АД, Монди Стамболийски ЕАД, Интегрейтид Микро-Електроникс България, Неохим АД, Арексим Инженеринг ЕАД, Алкомет АД, Софарма АД, Елаците-Мед АД, Свилоцел ЕАД, Холдинг КЦМ 2000 АД, Аурубис България АД, Каолин ЕАД, TEVA, Аквахим ЕАД, Екосейф ООД, БиЕй Глас България ЕАД, Вайс Профил ООД и Централна енергоремонтна база ЕАД.

Организаторите бяха подготвили анкетно проучване за студентите, в което те оцениха високо проведения кариерен форум. Победители от giveaway- а са: Анна Стефанова, Галена Петкова, Неси П., Тони Груева и Микаела Симеонова. Честито!

Благодарим на всички, които се включиха във форума! Очакваме Ви догодина!