Състезание „Хакатон“ за студенти на ХТМУ се проведе на 31.10.2023 г.

Състезание „Хакатон“ за студентите на Химикотехнологичен и металургичен университет се проведе на 31.10.23 г. в ХТМУ. Състезанието премина успешно и се радва на голям интерес от страна на студентите и работодателите.

Участващите 7 отбора пребориха сили и заплениха журито с интересните си презентации. А най-добрите отбори бяха отличени, като получиха награди и сертификати. Членове на журито бяха д-р инж. Никола Рангелов – Председател на Българската асоциация на металургичната индустрия, доц. д-р Милен Кадийски – Ръководител в Аурубис България, инж. Васил Харизанов – Началник в София Мед, както и преподаватели от ХТМУ.

Събитието е безплатно за студенти и работодатели и се организира като част от изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01, „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез европейските структурни и инвестиционни фондове.

Организатори на събитието са ХТМУ и консорциум Кариерни събития в химичните технологии (Джобтайгър ООД и Фондация на бизнеса за образованието).