Катедра „Биотехнология“ с нова лаборатория по клетъчна биология и пробиотици

На официално събитие на 9 февруари 2023 г. бе открита „Лаборатория по клетъчна биология и пробиотици“ в катедра Биотехонолгия“ в Химикотехнологичен и металургичен университет.

Гости на събитието бяха акад. Иван Иванов дългогодишен преподавател по „Биохимия“ и „Основи на генното инженерство“ в катедра „Биотехонлогия“, проф. д-р Диана Петкова - председател на Съюза на учените в България, дългогодишен преподавател по „Биофизика“ в катедрата, Ректора на ХТМУ проф. Сеня Терзиева-Желязкова и преподаватели от други катедри в ХТМУ.

Лентата бе прерязана от проф. Нели Георгиева – Декан на Факултета по химично и системно инженерство и преподавател в катедра „Биотехнология“ и проф. Данчо Даналев – Ръководител на катедрата.

Ректорът на ХТМУ се обърна към преподавателите: „Биотехнология е една от катедрите с най-младия, енергичен и целеустремен преподавателски състав в ХТМУ. Щастлива съм, че с лабораторията по клетъчна биология и пробиотици имате възможността да предоставяте на студентите си практика и знание в толкова съвременни условия. Успех!“