Катедра „Аналитична химия“ 4 нови лаборатории

На официално събитие днес - 9 май 2023 г. Бяха открити 4 нови лаборатории в катедра „Аналитична химия“ в Химикотехнологичен и металургичен университет.

Гости на събитието бяха Ректора на ХТМУ проф. Сеня Терзиева-Желязкова, представители на фирмите, дългогодишни партньори на катедрата, Мерк България ЕАД, Метром България ЕООД, Сембодиа ООД, Т.Е.А.М ООД и ФОТ ООД, пенсионирани колеги от катедрата и преподаватели от други звена в ХТМУ.

Лентата бе прерязана от доц. Андриана Сурлева – Декан на Факултета по химични технологии и преподавател в катедра „Аналитична химия“ и доц. Стела Георгиева – Ръководител на катедрата.

Ректорът на ХТМУ се обърна към присъстващите студенти: „Щастлива съм, че имаме възможността да Ви предоставим практика и знание в толкова съвременни условия. Така ще можете да последвате добрите примери, преминавайки с желание през всички степени на висше образование и да намерите поле за професионална изява. Успех!“

Кулминацията на събитието бе връчването на Почетния знак „70 години ХТМУ“ за приноси и дългогодишно сътрудничество на компаниите Мерк България ЕАД, Метром България ЕООД, Сембодиа ООД, Т.Е.А.М ООД и ФОТ ООД.