Новите професори, доценти и доктори в навечерието на 70-годишнината на университета

В навечерието на 70-годишнината на Химикотехнологичен и металургичен университет на тържествена церемония бяха връчени дипломите за образователна и научна степен доктор и академичните длъжности доцент и професор на ХТМУ.

Към академичното семейство на ХТМУ се присъединиха седем Доктори , един Доктор на науката, шестима Доценти и трима Професори.

Празникът ни бе още по-специален, тъй като бе споделен с наши именити преподаватели – проф. Динка Милчева, проф. Лиляна Илчева, проф. Любомир Везенков, проф. Иван Домбалов, проф. Йончо Пеловски, проф. Цвети Цветков, доц. Райна Чавдарова, доц. Сийка Попова, доц. Лилия Додова, доц. Ева Вълчева, доц. Илия Гаджов и доц. Димитър Сулев. С прочувствени думи, сълзи от радост и много положителни емоции те получиха Почетните знаци „70 години ХТМУ“, с които ги удостои Академичният съвет на университета.

На събитието бяха удостоени с Почетния знак „70 години ХТМУ“ и две от партньорските ни училища, с които имаме дългогодишно ползотворно сътрудничество – ТПГ „Мария Кюри“ град Перник и ПГ „Цар Иван Асен“ град Асеновград.

Честит празник!