Доц. Иван Груев с признание от КЦМ

През септември 2021 г. КЦМ АД награди доц. д-р инж. Иван Груев – дългогодишен преподавател в ХТМУ, ръководител на катедра „Металургия на цветните метали и сплави” и 10 години декан на Факултета по металурггия и материалознание (2004 г. – 2014 г.) за своята експертна оценка и висок професионализъм.