Европейският комисар Мария Габриел бе гост в ХТМУ

На 08.11.2021 г. европейският комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел бе гост в Центъра по водородни технологии при ХТМУ. Акцент на посещението бе превръщането на предизвикателствата в сферата на водопода във възможности.

Домакин на събитието бе междууниверситетския изследователски център „Българско водородно общество“ (БГ Н2 Общество) в София.