Студенти и преподаватели от ХТМУ на гости в КЦМ

На 8 октомври, като част от мащабната програма за отбелязване на 60 годишния юбилей на КЦМ и при спазване на всички актуални противоепидемични мерки и предписания, бе проведен „Ден на отворените врати за студенти в КЦМ". Студенти от ХТМУ заедно с техните преподаватели успяха да се включат в събитието.

Денят продължи с представяне на носителите на „Национална стипендия КЦМ“ за учебната 2021-2022 година от няколко различни области. Иван Нейков – студент в специалност „Химично инженерство“ от ХТМУ е сред спечелилите стипеднията.

Иван Нейков, специалност "Химично инженерство": Това, което ме впечатли по време на обиколката ни из КЦМ днес, е как постоянно се обновяват производствата - видях много площадки, готови за изграждане на нови и модерни производства и съоръжения. Избрах да кандидатствам за Стипендия КЦМ, защото компанията ме привлече като един на големите производители на олово и цинк в световен мащаб. Бих искал един ден да работя в подобно производство.