ХТМУ изпрати новите инженери от Випуск 2021

На 10 юни Химикотехнологичен и металургичен университет отбеляза 68 години от създаването си. На тържествена церемония университетската общност изпрати Випуск 2020 и Випуск 2021. Празникът бе уважен от ректори на ХТМУ от предишни мандати, представители на бизнеса и гости.

В поздравителното слово Ректорът на ХТМУ проф. Сеня Терзиева се обърна към абсолвентите като им пожела да бъдат все така ученолюбиви, старателни, амбициозни и смели, и да се реализират успешно в инженерната общност . От името на завършващите слово произнесе инж. Ева Миткова, а инж. Нора Ангелова, председател на Студентски съвет и абсолвент, поздрави своите колеги от името на студентската общност на университета. Празникът продължи с връчване на дипломите за образователна и научна степен „доктор“.

Тържеството завърши с музикален поздрав от Ректорското ръководството в изпълнение на победителката от X-factor Християна Лоизу!

На добър час колеги бакалаври, магистри и доктори!

Снимки от събитието: https://drive.google.com/drive/folders/18bTAMRhwV0tPB2g7bJp6WwY1o3YfqyH4?usp=sharing