С щанд „Изследователски университет за малки и големи“ ХТМУ взе участие в Софийския фестивал на науката

От 09 до 12 май 2024 г. Химикотехнологичният и металургичен университет взе участие в 14-то издание на Софийския фестивал на науката. В рамките на четирите фестивални дни, на щанда на университета със заглавие „Изследователски университет за малки и големи“, бе представена богата палитра от вълнуващи експерименти от преподаватели и студенти от трите факултета на ХТМУ.

На 9 май представители на Факултета по химични технологии представиха на гостите на фестивала изключително интересни експерименти.

Осем катедри - Аналитична химия, Неорганични и електрохимични производства,, Полимерно инженерство, Индустриална безопасност, Органична химия, Физика, Текстил, кожи и горива и Органичен синтез, зарадваха малки и големи с вълнуващи химични експерименти.

На 10 май преподаватели на Факултет по металургия и материалознание към ХТМУ-София от катедрите „Металургични технологии, електротехника и електроника“ и Катедра "Технология на силикатите" при ХТМУ - гр. София представиха на гостите на фестивала интересни демонстрации.

В съботния ден на щанда на ХТМУ бе представен Факултетът по химично и системно инженерство. Петте от катедрите от факултета (Биотехнология, Икономика и стопанско управление, Инженерна екология, Инженерна химия и Автоматизация на производството) показаха на посетителите на Софийския фестивал на науката интересни експерименти, представящи различни области от инженерството.

Участието на ХТМУ във фестивала приключи на 12 май с интересното представяне на катедрите Целулоза, хартия и полиграфия и Физика.

Благодарим на всички, които посетиха нашия щанд в рамките на четирите фестивални дни!

Надяваме се да Ви видим догодина!