Професор Пламен Петков от ХТМУ е новият Председател на ИС на ФНИ

На 31.08.2023 г. на редовно заседание на Изпълнителния съвет на Фонд научни изследвания за Председател на ИС бе избран проф. Пламен Петков от ХТМУ. Проф. Петков е дългогодишен преподавател в Химикотехнологичния и металургичен университет и ръководител на катедра „Физика“.

Пожелаваме на проф. Пламен Петков здраве и ползотворна работа!