ПОКАНА за избор на обучаеми по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на допълнителни дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности на студентите по проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот"

 

Химикотехнологичен и металургичен университет набира кандидати за провеждане на обучения на студенти (по 40 часа) за развитие на презентационни умения и дигитална креативност в техническите науки по следните дейности:

 

  1. Дейност 3.3 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“

Обучение на 20 студенти

Максимална стойност на обучението: 1200 лв.

Изисквания към кандидатите за провеждане на обучението:

  • Висше образование (бакалавър/магистър), в областта „Социални, стопански и правни науки”, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Педагогически науки“

  • Кандидатът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години поне 1 (една) дейност с предмет идентичен или сходен с предмета на дейност, посочен в обявата, а именно „Организиране и провеждане на публични събития, насочени към студенти и/или ученици и/или служители в публични и/или частни организации – семинари и/или уоркшопи и/или кариерни борси и/или състезания и други подобни.“

 

2. Дейност 3.4 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“

Обучение на 10 студенти

Максимална стойност на обучението: 600 лв.

Изисквания към кандидатите за провеждане на обучението:

  • Висше образование (бакалавър/магистър), в областта „Социални, стопански и правни науки”, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Педагогически науки“

Кандидатът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години поне 1 (една) дейност с предмет идентичен или сходен с предмета на дейност, посочен в обявата, а именно „Организиране и провеждане на публични събития, насочени към студенти и/или ученици и/или служители в публични и/или частни организации – семинари и/или уоркшопи и/или кариерни борси и/или състезания и други подобни.“

 

Кандидатите за провеждане на допълнителни дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности на студентите трябва да изпратят оферти на е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 21.12.2022 г.

Допълнителна информация относно кандидатстването: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..