Elsevier и ХТМУ със стратегия за повишаване на ефективността

На 08.11 се проведе работна среща между представители на световно-утвърденото издателство Elsevier и ХТМУ, на която се разгледаха възможностите за внедряване на системата за управление на информация за научни изследвания (RIMS) – Pure, методологията за оценка на научните показатели и предизвикателствата пред авторите на научни публикации.

Представители на университета бяха доц. Димитър Пешев – зам.-ректор по Научната дейност, проф. Данчо Даналев – зам.-ректор по Учебната дейност и проф. Светослав Ненов – зам.-ректор по Електронизация. От страна на Elsevier гости бяха Галина Якшонак (консултант-решения за управление на проучвания) и Вивиен Верецки (консултант-клиенти).

На срещата беше представена дейността на университета и на научното списание Journal of Chemical Technology and Metallurgy, индексиран в SCOPUS. В процесът на дискусия бяха предложени редица инструменти, предлагани от Elsevier, за обединяване и оптимизиране на базите данни и обмена на информация от различни източници и съобразени с националните критерии. Представени бяха възможностите за повишаване на ефективността на научно-изследователската дейност чрез платформата SciVal, до която университетът имат достъп. Обсъдени бяха и полезни насоки за повишаване на видимостта на научно-изследователската дейност, които да бъдат включени и в webinar, който да се проведе с колектива на ХТМУ.

В разговора бяха засегнати и редица теми, които предстои да бъдат дискутирани в детайли с представителите на Elsevier.