ХТМУ сключи споразумение за сътрудничество с ИА „Главна инспекция по труда“

На 12.03.2024 г., ректорът на Химикотехнологичен и металургичен университет проф. Сеня Терзиева подписа Споразумение за струдничество с изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда“ инж. Екатерина Асенова.

Главна инспекция по труда поема ангажимент да провежда сред студентите информационни кампании за трудовите им права, да участва в мероприятия, организирани от учебното заведение, насочени към професионалната им реализация, и да предоставя обяви за свободни позиции за работа в Агенцията.

Двете страни, базирайки се на дългогодишната си история и доказан авторитет сред българските институции, ще работят за създаване на условия за поддържане на редовни контакти чрез обмен знания, опит и добри практики. Предвижда се провеждането на съвместни консултации, срещи и дискусии по въпроси от общ интерес, както и участие, сътрудничество и подкрепа при подготовката и изпълнението на евентуални бъдещи проекти и други общи инициативи.