Студенти от ХТМУ проведоха изнесено обучение в „Аурубис България“ АД

На 12 юни 2024 г. студенти от 4-ти и 5-ти курс проведоха изнесено обучение по Металургия на медта на територията на Аурубис България АД. Посещението е част от общите инициативи между ХТМУ и Аурубис за повишаване качеството на висшето образование по Металургия.

Студентите имаха възможността да посетят Металургичното производство, където ръководителя на направлението инж. Галин Манов, заедно с инж. Крум Нейков ги запознаха с пирометалургичната схема за производство на анодна мед.

Втората част от изнесеното обучение бе проведено в направление Рафинерия. Студентите бяха посрещани от ръководителя на направлението д-р инж. Марин Ранчев.

Обучението завърши с посещение в направлениеАналитични лаборатории, където студентите се запознаха с методите и апаратурата за извършване на различни химични анализи. Там бяха посрещнати от ръководителя на направлението инж. Албена Дуралиева и инж. Едуард Стефанов - мениджър Технологии и качество.

Благодарим за професионализма и доброто отношение на колегите от Аурубис България АД.