ХТМУ триумфира с три първи места в Рейтинговата система на висшите училища в България за 2022 година

На 14.11.2022 г. в Министерството на образованието и науката бе представено 12-то издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2022 година.

Химикотехнологичният и металургичен университет отново заема призови места в шест от шест професионални направления, в които обучава студенти - държавна поръчка!

ПЪРВО МЯСТО в професионалните направления:

Материали и материалознание;

Металургия;

Химични технологии.

 

ВТОРО МЯСТО:

Биотехнологии;

Електротехника, електроника и автоматика;

Общо инженерство.

 

Университетът има значение!

https://www.mon.bg/bg/news/5109

https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/