70 години Факултет по металургия и материалознание

На 14 ноември 2023 г. Факултетът по металургия и материалознание към Химикотехнологичен и металургичен университет отбеляза 70-годишнината от създаването си. Официални гости на събитието бяха Академичното ръководство на университета, Ректори на ХТМУ от минали мандати, инж. Румен Цонев – Председател на Съвета на настоятелите на ХТМУ и главен изпълнителен директор на Холдинг КЦМ 2000, г-н Иван Добрев – Директор КЦМ АД, д-р инж. Никола Рангелов – Председател на БАМИ, г-жа Политими Паунова – Изпълнителен директор на БАМИ, г-н Хюсеин Йорюджю – Изпълнителен директор на Алкомет АД, инж. Димо Кирилов – Директор Производство в Аурубис България, г-жа Мая Блъскова - PR мениджър на Българско-турска търговско-индустриална камара и експерт по управление на европейски проекти към Алкомет АД, г-н Иво Василев – Директор „Човешки ресурси“ София Мед АД, г-н Станислав Попов – Директор Ел Бат АД, г-н Петко Колев – Финансов директор Ел Бат АД, г-н Константин Стаменов – упълномощен представител на ръководството Стомана Индъстри АД и Председател на Управителния съвет на БФИЕК, г-н Георги Вакареев - Директор човешки ресурси Стомана Индъстри АД, г-жа Венета Скиннър - Директор Качество и системи за управление на качеството Стомана Индъстри АД, г-н Чавдар Димитров – главен мениджър производствени технологии "Стомана Индъстри АД, доц. д-р инж. Кремена Деделянова – Председател на НТС по минно дело, геология и металургия, г-н Васил Яначков - Председател на СФ "Металици", г-жа Ренета Петрова - Зам.-председател на СФ "Металици, г-н Добри Митрев - Председател на УС на БСК, г-н Дмитри Захарченко – Изпълнителен директор на Промет Стиил ЕАД, г-н Младен Начков – Remeko Ltd, г-н Владимир Тасев – Управител на Еко индъстри, проф. д-р Нели Косева - Главен научен секретар на БАН, проф. Ивайло Кацаров - Директор на Институтa по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика "Академик Ангел Балевски", проф. Ангел Великов, доц. Явор Бойчев, проф. Стойко Гюров и проф. Любомир Анестиев от Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ – БАН, чл.-кор. проф. Иван Илиев – Ректор на Лесотехнически университет, доц. д-р инж. Нено Тричков – зам.-ректор по НД на ЛТУ, проф. Ивайло Копрев – Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“, проф. дн Ирена Григорова, Зам.-ректор по НД на МГУ, проф. д.т.н инж. Валери Митков - Декан на Миннотехнологичен факултет МГУ „Св. Иван Рилски“, проф. дн инж. Георги Тодоров – декан на Факултет по индустриални технологии и Председател на УОС на ТУ-София.

На тържествената церемония Ректорът на ХТМУ проф. Сеня Терзиева връчи Почетния знак „70 години ХТМУ“ за заслуги и издигане на авторитета на университета на доц. д-р инж. Васил Димитров – зам.-ректор на ХТМУ (1989-1993 г.) и студент от първия випуск металурзи, записали през 1953 г.

Приветствия отправиха представителите на водещи компании от индустрията, възпитаници на ХТМУ, които с усмивка разказаха приятни моменти от тяхното следване в университета. Г-жа Политими Паунова – Изпълнителен директор на Българската асоциация на металургичната индустрия поздрави факултета и отбеляза значението на металургия. За да уважат празника на ФММ приветствие поднесоха чл.-кор. Иван Илиев – Ректор на Лесотехнически университет и проф. Ивайло Копрев – Ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и проф. Георги Тодоров – Председател на УОС на Технически университет - София обърнаха внимание на добросъседството и високото партньорство между техните университети и ХТМУ, в лицето на ФММ.

Специален момент бе удостояването на Факултета по металургия и материалознание със Сребърния медал на НТС по минно дело, геология и металургия, който бе връчен лично от председателя доц. Кремена Деделянова. Дългогодишните партньори на факултета - София Мед АД изненадаха колектива на ФММ с подаръка си – Микроскопска камера и специализиран софтуер за сканиране в размер на 7000 лева, а проф. Ивайло Копрев удостои ФММ с Почетния плакет „70 години МГУ „Св. Иван Рилски“.

За финал проф. Емил Михайлов – Декан на Факултета по металургия и материалознание представи развитието на факултета през последните години и успехите на колектива в сферите на металургията и материалознанието.

С красиви цветя и поздравителни адреси гостите честитиха празника на Факултета по металургия и материалознание, за което сърдечно им благодарим.

Ръководството на ФММ благодари на всички, които споделиха празника с нас!

Снимки от събитието