ПОКАНА за избор на студенти и докторанти за реализиране на дейности по изходяща мобилност

 

 

 
 

ПОКАНА

за избор на студенти и докторанти за реализиране на дейности по изходяща мобилност до Университета в Любляна и Техническия Университет в Прага по проект

BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

 

Уважаеми студенти/докторанти,

В ХТМУ се изпълнява проект ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет".

С настоящата покана, каним студенти и докторанти от ХТМУ, София по направление 5.10. Химични технологии да вземат участие в дейността по изходяща мобилност до Университета в Любляна, Словения и Техническия Университет в Прага, Чехия. Тези два европейски университета са водещи по тематичните области на проекта Зелени технологии, екологично инженерство, технологии за ВЕ и са удостоени с харта за висше образование „Еразъм“. По тази дейност ще бъдат изпратени студенти/докторанти от ХТМУ за 3 месечна мобилност (един семестър) до европейските университети както следва:

  1. В Университета в Любляна ще бъдат изпратени 7 студенти и 1 докторант.

  2. В Техническия университет в Прага също ще бъдат изпратени 7 студенти и 1 докторант.

Целта на дейността по изходяща мобилност е да се развие интернационализацията на професионалното направление 5.10. Химични технологии в ХТМУ и да се обменят знания, опит и добри практики с водещите европейски университети. Изходящата мобилност на студентите и докторантите ще бъде удостоверена от Университета в Любляна и Техническия Университет в Прага с документ (удостоверение/сертификат) за успешно приключила мобилност. Кредитите, придобити в резултат на проведената изходяща мобилност за обучение, ще бъдат признати от ХТМУ. Периодът на обучение в чужбина ще бъде част от учебната програма на студентите. Те ще бъдат избрани сред студентите от бакалавърските и магистърските програми по направленията 5.10. Химични технологии на ХТМУ.

Мобилностите ще се проведат през периода 04.2022 г. - 12.2023 г. по предварително изготвен график, който ще бъде съобразен с индивидуалните възможности на всеки участник.

 

Заинтересованите студенти и докторанти за включване в дейността по изходяща мобилност до Университета в Любляна и Техническия Университет в Прага трябва да подадат заявление за участие на емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 07.02.2022 г.

 

За допълнителна информация емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Кандидатите ще бъдат разгледани от комисия в състав: проф. д-р инж. Сеня

Терзиева – ректор, проф. д-р Мартин Божинов – зам. ректор и ръководител на проекта, доц. д-р Райна Бряскова, зам.-ректор и координатор на проекта.