Химично и биохимично инженерство с преподаване на френски език с максимална акредитация от Cti, Франция

Днес, 14 юли 2023 г., Националният празник на Република Франция, специалност Химично и биохимично инженерство с преподаване на френски език, ОКС "Магистър" след средно образование, на Химикотехнологичния и металургичен университет получи официалния документ от Cti (Френската комисия за инженерни звания), с който специалността получава максимална ШЕСТ годишна акредитация от комисията във Франция.

Честит национален празник на нашите партньори от Република Франция!

Поздравления за колегите от Центъра за френскоезично обучение в ХТМУ!