Министър Милена Стойчева участва в представяне на предприемаческите проекти от ХТМУ

Министър Милена Стойчева беше участник в събитието по финално представяне на предприемаческите проекти на участниците в обучението по „Технологичен трансфер и комерсиализация на технологии“, в което изследователи от Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) през месец октомври 2023 г., по проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по Национален план за възстановяване и устойчивост, в изпълнение на Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C02.

„Вие сте на точното място в подходящия момент и се надявам да сграбчите този момент и да развиете по най-добрия начин своите научни разработки, за да може в резултат от тях България да се утвърди като иновационен хъб“, сподели министър Стойчева. Тя поздрави участниците във форума за това, че са разпознали технологичното развитие и възможностите за развитието през наука на обществото и капацитета на икономиката на Република България. В заключение тя акцентира, че в момента иновациите се подкрепят и се развиват приоритетно, като основа за това са научните изследвания. Профилът на Химикотехнологичния и металургичен университет предоставя на учените уникален шанс да се включат активно в глобалната технологична трансформация чрез развитието на т.нар. „дълбоки технологии“ (биотехнологии, разработване на авангардни материали, органична и неорганична химия), за да се възползва България от тези технологии в бъдещото развитие на иновативния потенциал на страната ни.

Изследователите, млади и утвърдени учени от Химикотехнологичния и металургичен университет, преминаха през едномесечно обучение с цел иновативно преобразуване на приложното, научно и технологично знание в конкурентноспособни търговски продукти и услуги. По време на обучението, обучаемите усвояваха теорията и практиката за трансфер и комерсиализация на научни изследвания като оценяваха реални технологии и търговския им потенциал, включително практики за подобряване и ускоряване на процеса на комерсиализация – от решенията, взети от учени и изследователи в научни лаборатории, чрез развитие, защита на интелектуалната собственост, патентоване и/или лицензиране на нови технологии до формирането на концепции и създаване на предприемачески предприятия (spin-off).

След оценка от компетентно жури, съставено от експерти в областта, най-добрите екипи ще продължат работа си в Beyond – пре-акселератор на The Edge, който от много години прилага модела на отворените и пробивни иновации и помага за създаването на работещи прототипи (MVPs) на идеите на участниците, тяхното представяне пред инвеститори и последваща комерсиализация.

Участие в журито, което ще избере най-перспективните проекти взеха: проф. Николай Дишовски от Химикотехнологичния и металургичен университет и водещи експерти от бизнеса: д-р Росица Карамфилова, д-р Васил Тодоров, Георги Къдрев, д-р Росица Вълчева.

https://mmu2.uctm.edu/uctm/news/2023/17112023/snimki_16112023/PXL_20231116_111452846.jpg

https://mmu2.uctm.edu/uctm/news/2023/17112023/snimki_16112023/PXL_20231116_111534620.jpg