Д Е К А Н А Т Ъ Т ПРИЕМА ЗА ПАРАЛЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 година

ДЕКАНАТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМА ЗА ПАРАЛЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА

УЧЕБНАТА 2022/2023 година

 

Специализанти за ДЪЛГОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ с продължителност 4 семестъра в направлението паралелно обучение за придобиване на допълнителна квалификация по следните специализации:

1. АНАЛИТИКА

2. ПАРФЮМЕРИЙНИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

3. ЕНЕРГИЙНА И ЕКОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ

4. ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

5. МИТНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

6. ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

7. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

8. БИОТЕХНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИ

9. МЕНИДЖМЪНТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Обучението ще започне от втория семестър на учебната 2022/23 г. и ще се провежда паралелно на редовния курс. За него могат да кандидатстват редовни и задочни студенти, обучаващи се във всички висши училища и колежи, както и специалисти с висше образование - до две години след дипломирането им.

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ – от 23.01.2023 г. до 24.02.2023 г. в канцеларията на Деканата - сграда А на ХТМУ-София, етаж 2, стая 203, тел (+02) 81 63 118

ЗАПИСВАНЕ от 27.02.2023 г. до 02.03.2023 г.

НАЧАЛО на учебната година - 06.03.2023 г.