Студенти от ХТМУ посетиха София Мед АД

В началото на Новата 2024 година стартираха и посещенията на студенти от Химикотехнологичен и металургичен университет в големите български предприятия. Група от студенти бакалавър „Химично инженерство“, магистър „Инженерна екология“ и студенти по програма Еразъм+ в ХТМУ посетиха една от големите компании в страната „София Мед“ АД. Студентите бяха придружени от техните преподаватели - доц. д-р инж. Кремена Деделянова - Председател на Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия и преподавател в катедра „Инженерна екология“ и гл. ас. д-р инж. Катя Пашова – преподавател в катедра „Инженерна химия“.

Студентите имаха възможността да се запознаят отвътре с процесите в предприятието и да научат повече за лабораториите и възможностите за кариерно развитие.