Успешно приключи обучение по 3D сканиране, моделиране и принтиране, организирано от БТПП

Българска търговско-промишлена палата (БТПП) (3D Center) в сътрудничество с Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ), Би Ту Ен ЕООД, Клъстер Подемна техника и Безпилотни системи България ЕООД завършиха поредното обучение по 3D сканиране, 3D моделиране и 3D принтиране.

По време на обучението участниците – хабилитирани преподаватели, асистенти и докторанти, се запознаха в детайли с функционалните възможности на 3D скенерите #Artec Leo и Artec Micro и машини за 3D принтиране на световноизвестни марки като #ULTIMAKER, #MARKFORGED, #FORMLABS. В рамките на курса обучаемите тестваха на практика различни техники на 3D сканиране и принтиране, както и бяха запознати с многообразието от случаи, в които те могат да бъдат използвани.

Участниците бяха разделени на екипи, които работиха по процесите сканиране, моделиране, принтиране и асемблиране на части за дрон, които впоследствие трябваше да бъдат сглобени и да формират напълно функционален летателен апарат. В края на курса дроновете направиха тестови полети с принтираните части. В резултат на успешните изпитания всички участници в курса получиха своите сертификати.