Ученици от НГПИ посетиха катедра „Технология на силикатите“

На 16.05.2024 ученици от специалност Силикатен дизайн на НГПИ „Св. Лука и техните преподаватели М. Златанова, А. Мустафа, М. Стоянов посетиха катедра Технология на силикатите при Химикотехнологичния и металургичен университет.

Учениците разгледаха лабораториите по Кристалография и минералогия, Наноматериали и Технология на стъклото.

Запознаха се с част от възможностите, които предлагаме за обучение и развитие.

Създадоха се нови контакти и се очертаха нови хоризонти за сътрудничество и реализация.

Благодарим за интереса и Ви очакваме отново!