Еразъм студенти на ХТМУ посетиха Национална служба за растителна защита

Вчера, 19.12.2023 г., чуждестранните студенти, които се обучават в Химикотехнологичен и металургичен университет по програма Еразъм +, заедно с доц. д-р инж. Кремена Деделянова от катедра „Инженерна екология“ посетиха Националната служба за растителна защита. Студентите се запознаха с дейността на службата и разгледаха различни лаборатории.