Открита лекция по повод 60 г. специалност „Електрохимия и защита от корозия“ и 70 г. ХТМУ

Открита лекция на чл. кор. дхн Евелина Славчева и проф. Антония Стоянова по повод 60-години специалност „Електрохимия и защита от корозия“ и 70 години ХТМУ


На 15.02.2023 г. се проведе открита лекция на чл. кор. дхн Евелина Славчева – Директор на Института по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ към БАН и проф. Антония Стоянова – Председател на Научния съвет на ИЕЕС-БАН. Събитието бе организирано от катедра „Неорганични и електрохимични производства“ към Факултета по химични технологии като част от събитията, посветени на 60-та годишнина от създаването на специалност „Електрохимия и защита от корозия“ и 70-та годишнина от създаването на ХТМУ.

На събитието присъстваха студенти, настоящи и пенсионирани преподаватели от ХТМУ и възпитаници на специалността.