На вниманието на студентите, задочно обучение!

Лекциите през летния семестър на учебната 2020-2021 г. (от 31.05.2021 до 19.06.2021) ще се провеждат  онлайн, а упражненията ще бъдат присъствено. 

Графикът на учебните занятия е публикуван на сайта на университета (https://curriculum.uctm.edu/)