70 години ХТМУ

70 години ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

70 години АКАДЕМИЗЪМ И ТРАДИЦИИ В ИНЖЕНЕРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

На 15 юни 2023 г. на Тържествена церемония в СТЦ „Интерпред“  академичната общност на ХТМУ и партньори отбелязаха 70-годишнината от основаването на Химикотехнологичен и металургичен университет.

В приветственото си слово Ректорът на университета проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова сподели: „Много са поводите за гордост, които ни дават изминалите години, но днес ние гледаме напред и си поставяме по-високи цели. От 2021 г. ХТМУ има статут на изследователски университет и често сме сочени като добрия пример по отношение мащаб и резултати. От началото на 2023 г. сме бенефициент на проект по Националния план за възстановяване и устойчивост процедурата „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“ и активно работим по проект „Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии“. С дейностите по този проект ще ускорим процесите на обновяване на инфраструктурата на университета, изграждане на ефективни изследователски екипи, представяне на научните резултати в международен план и най-важното, ще засилим трансфера на знание и иновации в практиката.“

В края на словото си, с трепет, проф. Терзиева се обърна към студените на ХТМУ: „Днес от името на академичната ни общност с огромно вълнение се обръщам към студентите и докторантите на ХТМУ, настоящи и бивши: Вие с вашите знания и компетентности, високите си цели, воля за успех и постиженията си пишете историята и градите бъдещето на Химикотехнологичния и металургичен университет.“

На Тържествената церемония бяха отличени с Почетен знак „70 години ХТМУ“ пенсионирани преподаватели, заемали ръководните длъжности в университета - заместник-ректор и декан – проф. Ева Соколова, проф. Асен Гиргинов, проф. Богдана Куманова, проф. Коста Бошнаков, доц. Иван Груев, доц. Никола Ахмаков, доц. Ангел Велчев и доц. Тодор Димов.

Академичният съвет на ХТМУ удостои с Почетен знак „70 години ХТМУ“ Председателя и членовете на Съвета на настоятелите на ХТМУ, както и част от дългогодишните ни партньори от бизнеса, социалните ни партньори и нашите партньори от сферата на средното образование.

Официални гости на събитието бяха: д-р инж. Росица Карамфилова – Изпълнителната агенция по околна среда, инж. Михаил Колчев – Председател на УС на Българска камара по химическа прмишленост, Свилоза АД, д-р инж. Никола Рангелов – Председател на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Управител на Рефран ЕООД, г-жа Политими Паунова – Изпълнителен директор на БАМИ, г-н Васил Тодоров – Главен секретар на Българска търговско-промишлена палата, г-жа Петя Николова – Прокурист Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК), Съвета на настоятелите на ХТМУ - инж. Румен Цонев – Главен изпълнителен директор на Холдинг КЦМ 2000, г-жа Десислава Билева – Заместник-кмет на Столична община в направление „Зелена система, екология и земеползване“, инж. Димо Кирилов - Директор Производство в Аурубис България, инж. Владимир Филипов – Управител на Ниърсофт, проф. д-р инж. Лиляна Вълчева – Председател на ВОН-КНСБ, г-н Даниел Парушев – Председател на НПСС, г-н Доминик Хамерс – Изпълнителен директор на Геотехмин ООД, г-н Антониос Критикос – Изпълнителен директор на София Мед АД, г-н Георги Расолков – Административен директор на София Мед АД, г-н Иво Василев – Директор „Човешки ресурси“ в София Мед АД, инж. Ивайло Василев – Директор „Иновации, планиране и развитие“ в Асарел Медет АД, г-жа Нели Тончева – Директор „Продажби“ в Алкомет АД, г-н Константин Стаменов – Упълномощен представител на ръководството на Стомана индсътри АД, г-жа Венета Скинър – Директор Качество и системи на качеството в Стомана индъстри АД, г-н Георги Вакареев – Директор човешки ресурси в Стомана индъстри АД, проф. дтн Дичо Стратиев – Главен технолог на Лукойл Нефтохим Бургас, доц. д-р Милко Бернер – Арсенал АД, инж. Ирена Цакова – Дънди Прешъс Метълс Челопеч, г-жа Гергана Тодорова – Дънди Прешъс Метълс Челопеч, инж. Борис Гинчин – Директор „Управление на качеството“ в Софарма, г-н Васил Яначков – Председател на СФ Металици, г-жа Ренета Петрова – Зам.-председател на СФ Металици, г-н Станислав Попов – Директор на Ел Бат АД, г-жа Александра Наумова – Директор Дирекция Централна митническа лаборатория, д-р Ваня Кастева – Началник на РУО София-град, г-н Петър Топарев – Ръководител на Националното бюро на Университетската агенция на Франкофонията (AUF) в България, инж. Наталия Вълчева – Директор на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ г-жа Паулина Костова – Директор на ПГО „Княгиня Мария Луиза“, инж. Марин Антонов – Главен секретар на ФНТС, полковник доц. д.н. Борислав Генов – Директор на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, подполковник доц. д-р Илиян Хутов – Директор на дирекция „Развитие на въоръжението, техниката, тиловите имущества и материали“ в Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, доц. д-р Петя Недялкова – Началник на отдел „Бойни системи и екипировка“ към дирекция „Развитие на въоръжението, техниката, тиловите имущества и материали“ в Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, подполковник доц. д-р Христо Христов – Експерт в дирекция „Развитие на въоръжението, техниката, тиловите имущества и материали“ в Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, доц. Красимир Савов – Директор на Институт по целулоза и хартия, инж. Бойко Бойков – Сименс ЕООД, инж. Александър Александров – Ехнатон АД, инж. Георги Герджиков – АСБИС България ЕООД, доц. Ивелин Рахнев – Е. Миролио ЕАД и НТС по ТОК, инж. Яна Георгиева – Мениджър по качеството в ИЦ Глобалтест, д-р инж. Павел Делчев – Мениджър „БЗР и ООС“ в Бер-Хелла" Термоконтрол ООД, проф. Дичо Стратиев – главен технолог на Лукойл Нефтохим Бургас, Ректори и заместник-ректори на висши училища.

Снимки от събитието: https://drive.google.com/drive/folders/1KxroFb31nOCiaCn6lvT1HUf_OBwdKuSZ?usp=drive_link