Избор на експерти по разработване на дигитално съдържание по проект BG05M2OP001-2.016-0013

 

 

 
 

ПОКАНА

за избор на експерти по разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание по проект BG05M2OP001-2.016-0013,

"Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

 

Уважаеми колеги,

В ХТМУ се изпълнява проект по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет".

С настоящата покана, каним експерти, работещи по професионално направление 5.10 Химични технологии от ХТМУ да се включат в разработването и внедряването на дигитално образователно съдържание по проекта. Целта на настоящата дейност е да се разработи и внедри дигитално съдържание за новите учебни програми в трите партньорски университета. Ще бъде разработено дигитално съдържание за следните образователни програми:

  1. Бакалавърска програма по „Зелени технологии“ (между ХТМУ и БУ), за която са нужни 2-ма експерти от ХТМУ с обща планирана заетост от 160 часа;

  2. Магистърска програма по „Иновативни технологии за възобновяема енергия“ (между ХТМУ и ЮЗУ), за която са необходими 3-ма експерти от ХТМУ с обща планирана заетост от 240 часа;

  3. Магистърска програма на английски език по „Chemical and Enviromental Engineering“ (между ХТМУ и Университета на Алабама в Хънтсвил), за която са нужни 5-ма експерти от ХТМУ с обща планирана заетост от 400 часа.

Разработеното дигитално съдържание ще бъде внедрено в образователния процес по трите програми, които се планира да стартират в рамките 2022/2023 учебна година. Експертите ще разполагат с необходимите технически средства и софтуерни приложения за подготовка на качествено и иновативно дигитално съдържание. В процеса на внедряване на дигиталното съдържание ще се създаде виртуален университет с онлайн учебни материали, с възможност за моделиране на образователни курсове и среда за онлайн комуникация и сътрудничество, аудио и видео конференции и групова онлайн работа на студенти за целите на образователния процес. Дигиталното образователно съдържание ще бъде разработено, споделяно и използвано съвместно униврситетите за реализиране на общите програми.

 

Заинтересованите колеги за включване като експерти по проекта трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

  1. Академичен и преподавателски опит - описание на дисциплините на преподаване и продължителност на преподаване по професионално направление 5.10 Химични технологии.

Минимално изискване:

- от 3 до 7 години опит (включва и докторантура);

- над 7 години опит (включва и докторантура).

  1. Квалификация и опит в подготовката и дигитализирането на образователно съдържание.

Минимално изискване: минимум една година опит в подготовката и дигитализирането на образователно съдържание.

 

Желаещите колеги за включване като експерти по разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание по проекта трябва да изпратят молба/заявление за кандидатстване с описание на наличната квалификация и опит в подготовката и дигитализирането на образователно съдържание на емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 31 август 2022 г.

 

Кандидатите ще бъдат разгледани от комисия в състав:

  1. проф. д-р инж. Сеня Терзиева – ректор;

  2. проф. д-р Мартин Божинов – зам. ректор и ръководител на проекта;

  3. доц. д-р Райна Бряскова, зам.-ректор и координатор на проекта.