ХТМУ обявява процедура за избор на експерти за реализиране на дейност по обучение

 

 

 
 

 

ПОКАНА

за избор на експерти за реализиране на дейност по обучение на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ на преподаватели от направление 5.10. Химични технологии по проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

 

Уважаеми колеги,

 

В ХТМУ се изпълнява проект ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет".

С настоящата покана, каним преподаватели с квалификация и опит в областта на информационните технологии и в дигитализацията на учебно съдържание да се включат като експерти за реализиране на дейност „обучения на преподаватели на тема „Умения за

разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“. Целта на тази дейност да се подпомогне формирането на специфични знания и умения у преподавателите, които да повишат техния капацитет за въвеждане на нови форми на обучение и да подпомогнат процеса по дигитализация на университета. Необходимостта от тези обучения е идентифицирана и при самооценката на предприемаческия и иновационен капацитет на ХТМУ.

В обученията ще бъдат включени 50 преподаватели от направление 5.10. Химични технологии на ХТМУ, които ще бъдат разпределени в 4 групи. Обучението трябва да бъде съобразено с особеностите на учебните процеси и учебното съдържание на програмите по направлението. Посредством обучението трябва да се формират конкретни практически умения и познания за дигитализация на образователното съдържание по съществуващите и по нови учебни програми. Целта е да се обезпечи плавен и ефикасен преход към дигитализация на образователните процеси в ХТМУ. Обученията ще бъдат с продължителност 80 уч. часа, като точния график на тяхното провеждане ще бъде съобразен с индивидуалните възможности на обучителите и обучаемите.

 

Заинтересованите колеги за включване като преподаватели по „дигитални умения“ по проекта трябва да изпратят кратко резюме на своята квалификация и опит включващо:

  1. Познания и опит в областта на информационните и комуникационните технологии за образователни цели.

Минимално изискване - Минимум 2 години опит в сферата на ИКТ за образователни цели.

  1. Познания и Опит в работата с аудио-визуална и компютърна техника за създаване на дигитално образователно съдържание.

Минимално изискване - Минимум една година опит в работа с аудио, видео и компютърна техника

  1. Опит в провеждане на обучения за развитие на дигитални умения

Минимално изискване – проведени минимум едно обучение, обучени минимум 20 лица в областта на дигиталните умения

Документа за квалификация и Резюметата трябва да се изпратят на емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 10.01.2022 г.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани от комисия в състав: проф. д-р инж. Сеня Терзиева – ректор, проф. Д-р Мартин Божинов – зам. ректор и ръководител на проекта, доц. д-р Райна Бряскова, зам. Ректор и координатор на проекта. В избора предимство ще имат преподавателите с по-високи показатели по отделните критерии. Одобрените кандидати ще бъдат поканени за запознаване с детайли с техните задължения по проекта и за сключване на договор.