ХТМУ обявява процедура за избор на преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по обучение

 

 

 
 

 

ПОКАНА

за избор на преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по обучение на английски език от направление 5.10. Химични технологии по проект

BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

 

 

Уважаеми колеги,

 

В ХТМУ се изпълнява проект ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет".

С настоящата покана, каним преподаватели от Химикотехнологичен и Металургичен Университет - София, които имат желание да се включат като обучаеми за реализиране на дейност „Обучения на преподаватели по английски език“. Целта на това обучение е да се подпомогне формирането на специфични знания и умения за преподаване по английски език у преподавателите от направление 5.10 Химични технологии, които да повишат техния капацитет за включване в съвместни програми с чуждестранни университети. Във връзка с поставените цели за интернационализация на обучението в университета, с планираните дейности за съвместни програми на английски език с чуждестранните партньори, е необходимо развиване и надграждане на чуждоезиковите компетенции на академичния състав. За това се предвижда провеждане на обучения на 30 преподаватели със специален фокус върху формиране на умения за преподаване и комуникация на английски език.

Формираните компетенции за преподаване на английски език ще повишат капацитета на университета за интернационализация на учебния процес и ще спомогнат превръщането му в още по-конкурентоспособен европейски университет. Ще се повиши качеството на учебния процес и възможността за привличане на нови студенти в чуждоезични програми.

В обученията ще бъдат включени тридесет преподаватели от направление 5.10 Химични технологии и на ХТМУ, които ще преминат входящ тест, с който да се определи нивото им на владеене на езика. Посредством този тест обучаемите ще бъдат разпределени в групи според тяхното индивидуално ниво. Обучението ще се проведе по предварително подготвен график, който ще бъде съобразен с възможностите на обучаемите и обучителите.

 

Заинтересованите колеги за включване по проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет" като обучаеми по английски език трябва да подадат заявление на емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок 10.01.2022 г.

Кандидатите ще бъдат разгледани и одобрени от комисия в състав: проф. д-р Сеня Терзиева, проф. д-р Мартин Божинов, доц. д-р Райна Бряскова.