Представители на ХТМУ, БАМИ и СФ „Металици“ обсъдиха действия в защита на стоманодобивния сектор

На 21.03.2024 г. се проведе среща по повод Европейския ден на действие за стоманодобивния сектор. На срещата присъстваха ректорът на ХТМУ проф. Сеня Терзиева, деканското ръководство на Факултета по металургия и материалознание в лицето на декана проф. Емил Михайлов и зам.-декана доц. Розина Йорданова, председателят на Синдикална федерация Металици към КНСБ – г-н Васил Яначков, представители на Българската асоциация на металургичната индустрия, преподаватели и студенти в ХТМУ. Бяха обсъдени необходимостта от действия в защита на стоманодобивния сектор и защита на работните места в областта на стоманодобивната промишленост, както и особеностите и националните и европейски регулации на работата на фирмите от стоманодобивната промишленост в национален и международен план.