Над 40 ученици от цялата страна представиха презентациите си в конкурса „Химичните технологии около нас“ 2024

На 18.03.2024 г. се проведе представянето на номинираните в ежегодният конкурс за презентация на тема „Химичните технологии около нас 2024“ ученици. Над 40 ученици и техните учители от 20 училища в страната гостуваха в ХТМУ и представиха своите научни разработки, свързани с темите за екологията и опазването на околната среда и химичните технологии. Спонсор на тазгодишното издание на конкурса бе Софарма. Те осигуриха подаръци за всички участници, както и големите награди във всяка категория – таблети.

Ректорът на ХТМУ проф. Сеня Терзиева откри конкурса и пожела на участниците да влагат все такъв ентусиазъм в обучението си. Състезанието се проведе в две сесии.

Първата сесия бе с презентации на български език, а журито бе е състав: доц. д-р инж. Вероника Караджова – ръководител на катедра „Обща и неорганична химия“, доц. д-р инж. Силвия Лаврова – ръководител на катедра „Инженерна екология“, доц. д-р инж. Цветелина Фотева – преподавател в катедра „Биотехнология“ и гл. ас. д-р Петя Романова – преподавател в катедра „Инженерна екология“.

Втората сесия включваше презентациите на френски и немски език, а журито бе в състав: проф. д-р инж. Данчо Даналев – зам.-ректор по Учебна дейност, доц. д-р инж. Ружа Харизанова – Директор на Център за немско езично обучение в ХТМУ, г-н Петър Топарев - ръководител на националното бюро на Университетската агенция на франкофонията в България, гл. ас. д-р инж. Владислава Иванова – началник на Учебен отдел и преподавател в Център за френско езично обучение в ХТМУ и гл. ас. д-р инж. Младен Попов преподавател в Център за немско езично обучение в ХТМУ. Веднага след края на втората сесия г-н Топарев награди изявените франкофони с награди.

След прекрасното представяне на всички ученици, учителите им бяха наградени със специален сертификат за партньорство и купа за участие на тяхното училище.

Резултати от конкурса:

Презентации на български език:

Първо място:

Павлина Стоянова Лалова – ПГХХТ, гр. Пазарджик, с презентация на български език на тема „Соева симфония в направлениеПроизводство на фукционални биохрани“

Второ място:

Лора Шанкова - 133 СУ „А.С.Пушкин“, с презентация на български език на тема Нанотехнологиите - революционен метод в доставката на лекарства

Трето място:

Ивана Савчева - ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. София, с презентация на български език на тема “Зелени технологии и кръгова икономика

Презентация на френски език

Първо място:

Ема Димитрова и Мария Игликина - 35 СЕУ „Добри Войников“, гр. София, с презентация на френски език на тема “Procédés chimiques dans l’industrie agroalimentaire”;

Второ място:

Вяра Максимова и Георги Йорданов - ПЕГ Йоан Екзарх Враца с презентация на френски език на тема Valorisation des déchets”

Трето място:

Elena Stratieva et Raya Velinovа - ГПЧЕ "Симеон Радев" - гр. Перник, с презентация на френски език на тема “Pollution atmosphérique par les microplastiques - causes et solutions possibles”

Презентация на немски език

Първо място:

Теодор Стоянов - 35 СЕУ „Добри Войников“, гр. София, с презентация на немски език на тема „Die Kreislaufwirtschaft und die Chemie“

Второ място:

Еда Селяхтин Юсеин - ЕГ „Христо Ботев”, гр. Кърджали, с презентация на немски език на тема “Funktionelle Lebensmittel”

Трето място:

Десислава Христова - СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Козлодуй, с презентация на немски език на тема “Radioaktive Abfälle“

Вилия Георгиева - ПЕГ "Йоан Екзарх" Враца с презентация на немски език на тема “DIE NANOTECHNOLOGIEN”


Специални награди за приложни разработки

Специална награда на журито

Маргарита Игнатова и Божидар Петров- 35 СЕУ „Добри Войников“, гр. София, с презентация на български език на тема “Генно модифицирани организми”

Светлана Терекиева - СУ “Антим 1“ гр. Златоград, с презентация на български език на тема „Химичната индустрия в моя град“

Драгомир Борисов – СУ ”Панайот Волов”, гр. Шумен, с презентация на български език на тема „За и против шистовия газ. Техника, технологии и последствия за околната среда.“

Снимки от събитието: https://drive.google.com/drive/folders/1G3ST4I4XdlSqqP-HyRJ5A_-IHjHLo_oy?usp=sharing